KokenutOsaaja
PaatoksenTekija2
BrasiliaPieni

Ulkopoliittisesti ja taloudellisesti haastavat ajat vaativat kokemusta ja osaamista.

Ne vaativat vastuunottoa ja päätöksentekoa.

Siksi tarvitsemme Pertin jatkamaan työtään eduskunnassa.

BB4Q1062(1)

Pertin lista ympäristön- ja luonnonsuojelun hallitusohjelmatavoitteiksi

  Pertti Salolaisen omat kymmenen pointtia ympäristön- ja luonnonsuojelun osalta, jotka hän esittää otettavan huomioon ensi hallituskauden ohjelmaneuvotteluissa:   ”Pertin lista”   Koskiensuojelulain purkaminen tulee estää. Kollajan ja Vuotoksen altaita ei rakenneta. Kalateitä rakennettava vaelluskalojen reiteille. Minivoimaloita purettava. Kalastusasetuksessa tulee kiinnittää huomiota kalaverkkojen silmäkokoon geneettisen perimän parantamiseksi. Metso-ohjelman ja soidensuojeluohjelman rahoitus tulee turvata. Nykyiset varat ja […]

Ajankohtaista